artykuł nr 1

Kierownictwo i zespoły

Kierownictwo i Zespoły

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świebodzinie

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

lek. wet. Grzegorz Janicki

Tel. 68 382 25 54

 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii

lek. wet. Ewa Bekisz

Tel. 68 382 25 54

 

 

W skład Inspektoratu wchodzą:

1) Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt:

Tel. 68 382 25 54

 

2) Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Tel. 68 382 25 54

 

3) Zespół do spraw finansowo-księgowych

Tel. 68 382 38 75

 

4) Zespół do spraw administracyjnych:

Tel. 68 382 25 54, 68 382 38 75

 

5) Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej