artykuł nr 1

Komunikat PLW w Świebodzinie z dnia 9.11.2021

artykuł nr 2

Komunikat PLW w Świebodzinie z dnia 6.11.2021

artykuł nr 3

HPAI

Załączniki:
HPAI - Zasady bioasekuracjiMB